Missie

De missie van The Compliance Network is om integriteit van organisaties in Nederland, maar ook daarbuiten, te ondersteunen en te verbeteren. Onze inbreng draagt bij aan gezonde tegenspraak binnen uw organisatie, evenwichtige kans- en risico afweging en aantoonbaar beheerste bedrijfsuitoefening.

Wij zijn ervan overtuigd dat veiligheid en vertrouwen noodzakelijke voorwaarden zijn om organisaties in een snel veranderende omgeving en samenleving op koers te houden. Integer gedrag en de zorg voor een verantwoorde bedrijfsvoering zijn daarbij onontbeerlijk en worden gezien als het resultaat van ondernemerschap dat open staat voor goed bestuur en governance, treffend risicomanagement en compliant handelen. Het is ook een continu vraagstuk van wat aantrekkelijk en verstandig is om te doen (business-wise) en waar de grens (letter en geest) van de regelgeving en maatschappelijke verwachtingen ligt.

visual

Visie

Centraal in de dienstverlening van The Compliance Network staat het begrip integriteit. The Compliance Network ziet integriteit als een begrip bestaande uit een juridische, een ethische en een procesgerichte dimensie. Deze drie-eenheid komt expliciet terug in onze aanpak.

The Compliance Network levert producten en diensten aan organisaties die zich willen ontwikkelen als integere en verantwoorde organisaties. Organisaties die de juiste balans weten te vinden tussen de belangen van diverse stakeholders. Organisaties die voorop willen lopen bij de integere vernieuwing van onze maatschappij.

The Compliance Network stelt zich daarbij ten doel:

  • Het bevorderen van integer gedrag en een verantwoorde bedrijfsvoering en daardoor positief bijdragen aan de veiligheid van organisaties en het vertrouwen dat de consument en andere belanghebbenden in hen stellen.
  • Een netwerk bieden waardoor (complexe) vragen van organisaties multidisciplinair kunnen worden benaderd.
  • Een platform bieden voor (aan The Compliance Network complementaire) professionals waarbij kennis wordt uitgewisseld, van elkaar kan worden geleerd en de kwaliteit van de dienstverlening wordt bevorderd.
  • Betrokken te zijn bij relevante opleidingen voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van complexe vraagstukken zoals ethiek, compliance en risk.
visual