Gedeelde overtuiging

Samen maakt sterker
Continuïteit bieden aan opdrachtgevers, vooral bij langdurige opdrachten, wordt eenvoudig wanneer professionals met elkaar samenwerken. Bredere deskundigheid is aanwezig bij complexere vraagstukken. Bij TCN betrokken professionals zijn goed op elkaar ingespeeld doordat geregeld wordt samengewerkt en helpen elkaar waar nodig.

Horen zien en verbeterspraak
Een goede inhoudelijke boodschap is belangrijk, en soms kan deze stevig zijn. Wij gaan de confrontatie niet uit de weg en benoemen datgene wat soms wordt verzwegen of verbloemd. Maar altijd gepaard met advies om gedrag en/of andere zaken aan te passen en te verbeteren.

Nieuwsgierig en ontwikkelingsgericht
In ons vakgebied is de wereld voortdurend in beweging en wij erkennen het belang dat zowel wij als professionals, alsmede (de professionals van) organisaties die wij helpen hierin meegaan. Nieuwsgierig naar waar én hoe wij kunnen verbeteren volgen wij voortdurend relevante ontwikkelingen en dragen daar ook positief aan bij via docentschappen en publicaties.

En uiteraard conformeren wij ons aan datgene wat randvoorwaardelijk in ons vakgebied is en geldt voor (veel van) onze opdrachtgevers en de sectoren waarin zij opereren. Zo staan integriteit, professioneel gedrag, deskundigheid, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij ons hoog in het vaandel.

visual