Cases

Pensioenfonds voert beleid en systematiek voor integrale
risicosturing in.

Ondersteuning

Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur opzetten van IRM-beleid, methodiek en rapportagestructuur. Definitie van geschikte set van key risk indicators. Behoefte in kaart brengen obv interviews, gebruik sectorale uitgangspunten van o.a. DNB en Pensioenfederatie. Met name IRM in de keten, uitbesteding pensioen- en vermogensbeheer.

Meer weten?

Vermogensbeheerder stelt nieuw manifest op voor haar compliancefunctie.

Ondersteuning

Compliance Raamwerk, opinie over de procesinrichting, risicoanalyse, inrichting en uitvoering van de governance.

Meer weten?

Opleidingsinstelling vernieuwt haar curriculum op het terrein van governance, risk en compliance.

Ondersteuning

Trainingen geven, casuïstiek opstellen, eind- en toetstermen opstellen, examens ontwikkelen.

Meer weten?

Trustkantoor trekt externe compliance officer aan.

Ondersteuning

De experts van The Compliance Network hebben de ontwikkeling van regelgeving in het trustbedrijf vanuit de praktijk meegemaakt en zijn bij uitstek geschikt om trustkantoren bij te staan om aan de hedendaagse wet- en regelgeving te voldoen. Compliance is bij TCN geen theoretische exercitie maar vanuit de kennis van de praktijk wordt een praktische invulling gegeven aan de hedendaagse eisen van wet- en regelgeving. Het maken van een Compliance Plan, het opstellen en actueel houden van SIRA’s, het doen van dossieronderzoeken, het voorbereiden van de Externe audits zijn hier onderdeel van.

Meer weten?