Cases

Pensioenfonds voert beleid en systematiek voor integrale
risicosturing in.

Ondersteuning

Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur opzetten van IRM-beleid, methodiek en rapportagestructuur. Definitie van geschikte set van key risk indicators. Behoefte in kaart brengen obv interviews, gebruik sectorale uitgangspunten van o.a. DNB en Pensioenfederatie. Met name IRM in de keten, uitbesteding pensioen- en vermogensbeheer.

Meer weten?

Vermogensbeheerder stelt nieuw manifest op voor haar compliancefunctie.

Ondersteuning

Compliance Raamwerk, opinie over de procesinrichting, risicoanalyse, inrichting en uitvoering van de governance.

Meer weten?

Opleidingsinstelling vernieuwt haar curriculum op het terrein van governance, risk en compliance.

Ondersteuning

Trainingen geven, casuïstiek opstellen, eind- en toetstermen opstellen, examens ontwikkelen.

Meer weten?